728 x 90  • img

    Jadilah Pelita

    PADA suatu malam, seorang buta berpamitan pulang dari rumah sahabatnya. Sang sahabat membekalinya dengan sebuah lentera pelita. Orang buta itu terbahak ....

  • img

    Pernah Bertengkar dengan Ibumu? Seharusnya Kamu Malu

    SUATU hari ada seorang anak yang bertengkar dengan ibunya. Pertengkaran tersebut berawal ketika ibu tersebut menasehati anaknya, tetapi anaknya merasa ....